Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 14.12.14 με διετή θητεία με την παρακάτω δομή:

Πρόεδρος: Πουλόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Καραούλης Λάζαρος
Γεν.Γραμματέας: Μαγγανά Ασπάσία
Ταμίας: Οικονόμου Ελένη
Σύμβουλος: Ράμφος Αντώνης

Αναπληρωματικά Μέλη
Καπογιάννης Γεώργιος
Σταυράτη Άννα